Home / Carabiner

Carabiner

Carabiner

คอนเน็กเตอร์หรือคาราไบเนอร์

เป็นอุปกรณ์สำหรับการทำงานที่สูงใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายคนทำงาน

Top