Home / Portfolio / งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต

งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต

การซ่อมพื้นคอนกรีตที่เสียหาย

1.การเตรียมพื้นผิวของพื้นยริเวณที่เกิดความเสียหาย
– ใช้เครื่องกรีตเป็นแนวให้รอบขอบเขตแผล
– สกัดเนื้อคอนกรีตที่เสียหายออกจนถึงเนื้อคอนกรีตดี
– ทำความสะอาดผิวคอนกรีตที่สกัด
2. ทาน้ำยาประสานคอนกรีต (ทิ้งไว้ประมาน 10-15นาที)
3. เทปูน LANKO 701
4. บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 3 วัน ค่อยเปิดใช้งาน

Top